АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему:"УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ"

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством
Науковий консультант:    доктор економічних наук, професор,член-кореспондент УААН МАКАРЕНКО Петро Миколайович,Дніпропетровський державний аграрний університет, проректор з наукової роботи.

 


 

Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор, академік УААН КРОПИВКО Михайло Федорович,Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” УААН, завідувач відділу організації управління в сільському господарстві
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент УААН ХВЕСИК Михайло Артемович,Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, виконуючий обов’язки голови Ради
доктор економічних наук, професор ЧУПІС Анатолій Віталійович,Сумський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України, завідувач кафедри фінансів.

 

Ознайомитись з повним варіантом