Актуальні проблеми лізингу як фінансового механізму формування та розвитку ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки


Цю статтю можна знайти: Держава та регіони. - 2009. - №4.