Формування системи сталого землекористування у регіоні


Цю статтю можна знайти:   Вісник ХНАУ. – 2009. - №11. – с. 364-375. Харків, 2009. Серія «Економіка АПК і природокористування».