Застосування стохастичного граничного аналізу для оптимізації розмірів сільськогосподарських підприємств

Розглянуто методологію стохастичного граничного аналізу та практичні аспекти її застосування для оптимізації розмірів сільськогосподарських підприємств на прикладі господарств Харківської області (Україна). У результаті досліджень встановлено оптимальні розміри сільськогосподарських підприємств зерново-олійного і зерново-молочного типів спеціалізації, зроблено акцент на ефективність методики, що використовується, при вирішенні цього типу оптимізаційних задач.

«Экономическое возрождение России». – Санкт-Петербург. – 2012. - №4 (34). – С. 70-78.
Співавтор: к.е.н. Гуторов А.О.

Завантажити статтю