Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: Управлінський аспект / Монографія

У монографії викладено теоретико-методологічні засади та концептуальні підходи до вдосконалення механізму управління формуванням і використанням ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України з метою підвищення його конкурентоспроможності в умовах поглиблення аграрної реформи й інтеграції України в європейський і світовий економічний простір.
Розкрито сутність та умови формування ресурсного потенціалу, запропоновано методику обґрунтування системи наукового забезпечення ефективного управління його використанням. Систематизовано методологічні підходи до врахування впливу використання ресурсного потенціалу на довкілля, забезпечення продовольчої безпеки держави.
Розраховано на фахівців у галузі економіки, державного управління, місцевого самоврядування, науковців, викладачів, студентів.

 

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ    
1.1. Теоретичні основи управління ресурсами аграрних підприємств у складних ієрархічних системах    
1.2 Система наукового забезпечення управління ресурсним потенціалом     
1.3. Принципи формування концепції ефективного використання ресурсного потенціалу    
1.4. Сучасні підходи до управління ресурсним потенціалом в умовах ринку    

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ    
2.1. Сутність та формування ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки    
2.2. Методологічні підходи до комплексної оцінки економічної ефективності використання ресурсного потенціалу    
2.3. Інноваційний менеджмент як фактор підвищення ефективності управління ресурсами    
2.4. Вплив соціально-економічних чинників на управління ресурсами підприємств    

РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ    
3.1 Оцінка ресурсного потенціалу та ефективність його використання в аграрній сфері    
3.2 Результативність використання ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки    
3.3. Концепції ресурсозбереження в умовах розвитку ринкових відносин    
3.4. Попит на ресурси як кон’юнктуроутворювальний фактор    

РОЗДІЛ 4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ    
4.1. Концептуальні підходи до формування моделей  раціонального використання ресурсного потенціалу в ринковому середовищі    
4.2. Еколого-економічні умови використання ресурсів у процесі аграрного виробництва    
4.3. Шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів в аграрному секторі    
4.4. Особливості формування і використання ресурсного потенціалу в умовах глобалізації економіки    

РОЗДІЛ 5. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ    
5.1. Оптимізація системи управління використанням ресурсів аграрної сфери    
5.2. Організація інформаційного забезпечення управління ресурсним потенціалом     
5.3. Регулювання ринку матеріально-технічних ресурсів в аграрному секторі економіки     
5.4. Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку ресурсного потенціалу в умовах ринку    

 

Рецензія д.е.н. Перебийніса В.І.