Формування та використання ресурсного потенціалу в аграрній сфері/ Монографія

У монографії викладені теоретичні засади формування і використання ресурсного потенціалу в аграрній сфері. Досліджено систему організації управління ресурсним потенціалом в аграрній сфері. Проведено аналіз сучасного стану управління формуванням і використанням ресурсів в аграрному секторі економіки. Визначено основні напрями раціонального використання і відтворення ресурсного потенціалу в аграрній сфері. Розглянуто особливості управління аграрним ресурсним потенціалом в системі інформаційних технологій.


Розраховано на фахівців у галузі економіки, державного управління, місцевого самоврядування, науковців, викладачів, студентів.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ   
1.1. Трансформація концептуальних підходів до формування ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки в умовах ринку   
1.2  Методологія оцінювання ефективності використання ресурсного потенціалу    
1.3. Формування концепції ефективного використання ресурсного потенціалу   

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ
2.1. Методологія управління ресурсами аграрних підприємств у складних ієрархічних системах   
2.2. Вплив розвитку менеджменту на використання ресурсів підприємств   
2.3. Інноваційний менеджмент як фактор підвищення ефективності управління ресурсами   
2.4. Соціально-економічні фактори управління ресурсами підприємств   

РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ РЕСУРСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ   
3.1 Теоретико-методологічні підходи до вивчення ефективності використання ресурсів в аграрній сфері   
3.2 Якісний стан і результативність використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств    
3.3. Реалізація Концепції ресурсозбереження в умовах розвитку ринкових відносин   
3.4. Попит на ресурси як кон’юнктуроутворювальний фактор   

РОЗДІЛ 4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В АГРАРНІЙ СФЕРІ   
4.1. Фактори і умови раціонального природокористування в процесі створення продовольчої продукції   
4.2. Ефективність використання трудових ресурсів в аграрній сфері та продовольча безпека регіонів   
4.3. Удосконалення економічного механізму державного регулювання використання ресурсного потенціалу

РОЗДІЛ 5. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ   
5.1. Інформаційне забезпечення процесу управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств   
5.2. Застосування економіко-математичного моделювання для оптимізації використання ресурсів аграрних підприємств    
5.3. Сучасні моделі управління ресурсним потенціалом у ринковому середовищі.