Тредіт Вікторія Євгеніївна

К.е.н., викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва.


Тема дисертаційної роботи: "Формування та ефективне використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств" (захищена - 2014 р).Науковий керівник: д.е.н., професор, член-кореспондент НААН України Ульянченко О.В.
Узагальнила теоретико-методичні і практичні підходи формування й ефективного використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Розкрила власні бачення сутності категорії «ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств». Систематизувала підходи, принципи й чинники формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Проаналізувала методичні підходи до оцінки величини та ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Розкрила сучасний стан, наявність і забезпеченість виробничими ресурсами сільськогосподарських підприємств України та досліджуваного регіону, визначила величину і структуру ресурсного потенціалу. Проаналізовала динаміку зміни ефективності використання окремих ресурсів та ресурсного потенціалу в цілому у сільськогосподарських підприємствах з різними напрямками спеціалізації. Обґрунтувала основні шляхи підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств.
Останні публікації:
1.Тітова В.Є. Ефективність використання земельних ресурсів як елементу ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств / В.Є. Тітова  // Вісник ХНАУ. Сер. «Економіка АПК і природокористування». – Х.: ХНАУ, 2011. – № 5. – С. 380-385.
2.Тредіт В.Є. Управління матеріально-технічним забезпеченням сільськогосподарських підприємств / В.Є.Тредіт // Вісник ХНАУ. Сер. «Екон. науки». – Х.: ХНАУ, 2013. – № 3. − С. 220-224.
3.Тредіт В.Є. Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу в сільськогосподарських підприємствах Харківської області / В.Є. Тредіт // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7 (45). – С. 110-113.
4.Оцінка величини та ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств: метод. рек. / розроб. В.Є. Тредіт; за ред. О.В. Ульянченка; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2013. – 25 с.