Макаренко Петро Миколайович

Д-р.екон.наук, професор, член-кореспондент НААН України, академік Академії наук вищої школи України, академік Академії економічних наук та Академії економічної кібернетики України, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії
Науковий консультант докторської дисертації Ульянченка О.В.– 2008 р.

 


Є автором понад 110 праць, у тому числі 12 монографій та 6 навчальних посібників. Під керівництвом П.М.Макаренка захищено понад 70 кандидатських і 6 докторських дисертацій.
Є головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.04 "Економіка та управління сільськогосподарськими підприємствами".
Нині наукова діяльність професора Макаренка відома не тільки в Україні, а й за її межами.
Він координує міжнародні проекти з університетами Іспанії, Чехії, Великобританії, Ірану.
Науково-педагогічну діяльність поєднує з активною участю у суспільному житті.
Останніми роками опублікував такі підручники та монографії:
1. Макаренко П.М. Моделі аграрної економіки. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 682 с.
2. Макаренко П.М. Аграрний сектор: моделі управління/ П.М.Макаренко, Л.М.Васильєва, Г.В.Довбиш. - Суми: Довкілля, 2006. - 438 с.
3. Макаренко П.М. Фінансове-кредитне забезпечення  розвитку підприємств АПК/ П.М.Макаренко, Л.М.Балахнічова, Л.М.Балахнічова. - Херсон: МОБіП, 2006. - 163 с.
4. Макаренко П.М. Ринкова трансформація аграрного сектору: Теорія та практика/ П.М.Макаренко, А.Д.Топалов. - Запоріжжя: Запорізький нац.ун-т, 2006. - 373 с.
5. Основи економічної теорії/ П.М. Макаренко, Л.Ю. Мельник, М.Х.Корецький, Л.Л.Мельник. - К.: Центр навч.л-ри, 2005. - 528 с.
6. Основи економічної теорії для менеджерів/ П.М.Макаренко, Л.Ю.Мельник, А.П.Макаренко, Л.Л.Мельник. - Д.:Пороги, 2007. - 532 с.