Ушачов Іван Григорович

Д-р.екон.наук, професор, віце-президент Російської академії сільськогосподарських наук, директор Російського науково-дослідного інституту сільського господарства.

Науковий керівник кандидатської дисертації Ульянченка О.В. – 1983 р.

 Народився в 1938 р.
Закінчив на відмінно в 1960 р. Одеський сільськогосподарський інститут.
У 1961 р. був направлений на роботу за фахом в Республіку Куба. Тут пройшов виробничу школу: від агронома-економіста до радника з економічних питань Міністерства сільського господарства Куби. Уряд Куби високо оцінив роботу І.Г.Ушачова, нагородивши його орденом «Передовик праці Куби».
У 1964 р. вступив до денної аспірантури Одеського сільськогосподарського  інституту, успішно захистив дисертацію. У цьому ж інституті пройшов шлях від асистента кафедри організації сільськогосподарського виробництва, доцента, професора, декана економічного факультету до ректора. Організував в інституті першу в країні кафедру  управління АПК.
У 1976 р. захистив докторську дисертацію, став ректором Одеського сільськогосподарського інституту.
У 1979 р. був обраний за конкурсом на посаду керівника відділу проблем управління АПК ВНДІЕСГ, а в 1983 р. призначений заступником директора ВНДІЕСГ з науки.
У 1988 р.  відряджається на роботу як радник з питань АПК до Посольства СРСР (Росії) у Франції. Після повернення 1984 р. до Росії був призначений заступником Міністра сільського господарства і продовольства Російської Федерації.
З 30 серпня 1996 р. є директором ВНДІЕСГ і з березня 2003 р. дотепер віце-президентом  Російської академії сільськогосподарських наук.
Академік Російської академії сільськогосподарських наук, доктор економічних наук, професор Ушачов Іван Григорович протягом ось уже 40 років досліджує складні економічні проблеми агропромислового комплексу країни, є безперечним лідером у ряді наукових напрямів і, в першу чергу, із вдосконалення організації управління в АПК, розвитку організаційно-економічного механізму ринкових відносин в аграрній сфері, методології забезпечення продовольчої безпеки країни і економічної інтеграції країн-учасників СНД.
До найбільш важливих наукових досягнень  за період з 2005 р. дотепер можна віднести: теоретичні основи і рекомендації щодо формування і розвитку аграрного ринку і ринкової інфраструктури, які знайшли своє віддзеркалення в «Концепції аграрної політики», «Основних напрямах агропродовольчої політики Росії до 2010 року», Федеральному законі «Про розвиток сільського господарства»;
різні моделі державного управління і регулювання аграрного виробництва і аграрного ринку, які використані в рекомендаціях Міністерства сільського господарства Російської Федерації;
наукові принципи і організаційно-економічний механізм формування і функціонування інтегрованих структур в АПК, на базі яких в країні створюються агрохолдинги і аграрні фінансово-промислові групи;
теоретичні і практичні основи розвитку інноваційних процесів в АПК, що увійшли складовою частиною в «Концепцію розвитку аграрної науки Росії до 2025 р.»;
методологічні і методичні положення про забезпечення продовольчої безпеки і продовольчої незалежності країни в умовах світової глобалізації.
І.Г. Ушачов багато сил і енергії прикладає до обгрунтування своїх наукових поглядів, оцінок і пропозицій в організацію функціонування вітчизняного агропромислового виробництва на федеральному рівні і окремих регіонах Росії (Білгородська, Тверська, Орловська області, Ставропольський край), державах СНД і Євроазіатського Союзу.
Під науковим керівництвом Ушачова І.Г. підготовлено 30 кандидатів і 14 докторів економічних наук. Він опублікував понад 345 наукових праць, зокрема 36 монографій, брошур і навчальних посібників; за останні три роки  - 53 наукових роботи, серед яких особливо слід зазначити такі: «Інфраструктура продовольчого ринку» (2005); «Концепція зниження сільської бідності» (2006); «Інноваційна діяльність в аграрному секторі економіки Росії» (2007), проект Доктрини продовольчої безпеки  Російської Федерації  (2010 р.).
Академік Ушачов І.Г. на сьогодні -  єдиний учений-аграрник, обраний дійсним членом (академіком) Французької академії сільськогосподарських наук, а також іноземним членом Української і Казахської академій аграрних наук.
Ушачов І.Г. активно бере участь у науковому і суспільному житті, є президентом Всеросійської асоціації економістів-аграріїв, членом економічної секції Ради безпеки Росії, головним редактором журналу  «АПК: економіка, управління».
І.Г. Ушачов неодноразово нагороджувався грамотами Міністерства сільського господарства Росії і Президії Російської академії сільськогосподарських наук,  нагороджений Золотою медаллю Міністерства сільського господарства  Російської Федерації «За внесок  в розвиток агропромислового комплексу Росії» (2005 р.),  Лауреат  2007 р. Вищої суспільної нагороди  Російської Федерації у сфері виробництва і продовольства «За достаток і процвітання Росії в номінації «Сприяння розвитку АПК» (2008 р.), нагороджений Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV  ступеня (2008 р.), Почесною грамотою  Міністерства сільського господарства Російської Федерації «За багаторічну добросовісну працю в системі агропромислового комплексу і великий внесок в розробку проекту Доктрини продовольчої безпеки (2010 р.)