Бідило Михайло Іванович

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики, доцент кафедри земпроектування

 


Тема дисертації: Економіко-екологічні засади раціонального формування та використання машинно-тракторного парку (2004 рік); науковий керівник: д-р.екон.наук, професор Ульянченко О.В.
Основні результати напрямів наукової роботи:
1. Бідило М.І.,  Пащенко В.Ф., Ульянченко О.В.   Вибір оптимального складу МТА для поліпшення технології обробітку грунту при вирощуванні сільськогосподарських культур // Вісник ХНАУ. - 2006. -№4 /Сер. ”Економіка АПК і природокористування”. – Харків,  2006.
2. Бідило М.І.,  Пащенко В.Ф., Ульянченко О.В.   Моделювання впливу ущільнювальної дії машинно-тракторних агрегатів на урожайність сільськогосподарських культур // Вісник ХНАУ. - 2006. - №4 /Сер. ”Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво” – Харків, 2006.
3. Бідило М.І., Пащенко В.Ф., Ульянченко О.В.  Моделювання щільності грунту по слідах МТА  //  Вісник Львівського ДАУ. - 2006. - №10 – Львів. 2006.
4. Бідило М.І., Лозовий О.Т., Тимошевский В.В. Економіко-екологічне обґрунтування контурно-меліоративної організації території агроформувань / Вісник Харк. Нац. Техн. Ун-ту сільського господарства: Економічні науки. Вип. 56. – Харків : ХНТУСГ  2007 с. 257-265.
5. Бідило М.І., Татаринович Б.О., Тимошевский В.В. Моделювання  раціонального складу  МТА для поліпшення  технології  обробітку  ґрунту // Вісник ХНАУ. - 2008. -№4 /Сер. ”Економіка АПК і природокористування”. – Харків,  2008. – 7 с.
6. Бідило М.І., Татаринович Б.О Моделювання площі ущільнення та щільності ґрунту по слідах машинно-тракторних агрегатів // Вісник ХНАУ.- 2008. – №4 /Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство"с.174-176.
7. Бідило М.І.,Татаринович Б.О. Застосування методу стохастичного програмування для формування планів техніко-економічних заходів// Вісник ХНАУ 2008. – №3 Серія Економіка АПК і природокористування с.304-309
8. Бідило М.І., Тимошевський В.В., Петренко О.Я., Татаренович Б.О. Захист ґрунтів від ерозії при контурно-меліоративній організації території сільськогосподарських підприємств// Вісник ХНАУ Серія "Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство" №3, 2009. – С.144-149
9. Бідило М.І., Тимошевський В.В., Петренко О.Я., Татаренович Б.О. Контурно-меліоративна  організація території сільськогосподарських агроформувань// Вісник ХНАУ. – Серія "Рослинництво, генетика, селекція та рослинництво, плодоовочівництво та зберігання" №7, 2009. – С. 115-122.
10. Татаренович Б.О., Бідило М.І., Черноморець А.А. О методе решения главной геодезической задачи на  основе целочисленного  интегрирования// Белгородские ведомости БелГУ.- Серия "История, политология, экономика, информатика" №1(56), 2009. – Выпуск 9/1. – С.56-59
11. Татаренович Б.О., Бідило М.І., Половинко В.В. Использование цифровых камер для плановой съемки местности// Сб. науч. трудов, Серия "Кадастр, землеустройство, и мониторинг земель" МГУЗ, 2009. - №9. – С.56-60.
12. Бідило М.І., Татаринович Б.О., Рохманов М.Я. Способ пересчета координат при использовании цифровых фотоаппаратов для проведения фотосьемочных работ// Механізм управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки («круглий стіл-2010» ХНАУ і ЛНАУ 23-24.06.10) МінАПК України, АЕНУ, Головне управління держкомзему у харківській області, ХНАУ, ЛНАУ.-с. 32-35.