Бутенко Тетяна Андріївна

кандидат економічних наук (Спеціальність 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК).

 


Дисертаційна робота на тему: Формування ринку інформаційно-консультаційних послуг в аграрному секторі економіки; науковий керівник: д-р.екон.наук, професор Ульянченко О.В.
2008 р. – наукове звання: доцент кафедри економічної кібернетики
Фахівець з дорадчої діяльності: організація дорадчої діяльності на регіональному рівні на базі вищих закладів аграрної освіти.
Наукові інтереси:
Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю в аграрній сфері економіки.
Організація першочергових заходів з формування показових духовно-технологічних районів сталого розвитку в межах концепції Великого Проекту „Григорій Сковорода-300”.
Забезпечення на галузевому рівні широкого використання технологічної кейс-методології впровадження інновацій.

ПУБЛІКАЦІЇ – два посібники з грифом, понад 30 навчально-методичних та наукових праць, серед яких вагомими є:
1.    Комп‘ютерна техніка та програмування: Учбовий посібник для студентів економічних спеціальностей / Біла І.М., Бутенко Т.А.,  Шулудько С.І., Сирий В.М., ХДАУ. – Харків. – 2000. – 139 с.
2.    Інформатика та комп’ютерна техніка: Програмне забезпечення ЕОМ: Учбовий посібник, Допущено міністерством аграрної політики України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей  вищих аграрних закладів освіти  III-IY рівнів акредитації / Ульянченко О.В., Щербаков П.А., Бутенко Т.А. та ін.., ХДАУ. – Харків. – 2001. – 292 с.
3.    Інноваційний менеджмент сталого розвитку на прикладі агропромислового комплексу: Навч. посібник:  Допущено міністерством освіти та науки України як навчальний посібник для підготовки фахівців економічних спеціальностей вищих закладів освіти  III-IY рівнів акредитації / І.Я. Гришин, Д.І. Мазоренко, О.К. Бурова, Л.М. Тіщенко,  Т.А. Бутенко та ін.; За ред. акад. Д.І. Мазоренка і проф. О.К. Бурової. – Х., 2005. – 315 с.
4.    Аграрний консалтинг: конспект лекцій / Бутенко Т.А. / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х., -  2005. – 46 с. та ін..