Кошкалда Ірина Віталіївна

д.е.н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва

 

У 1997 р. закінчила Харківський національний аграрний університет ім.В.В. Докучаєва за спеціальністю «Облік і аудит».

У період з 2001-2003 рр. навчалася в аспірантурі, а у 2004 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення орендних відносин у системі господарського механізму сільськогосподарських підприємств» (Науковий керівник: Ю.А.Полтавський).
У період з 2004 по липень 2013 рр. працювала на кафедрі виробничого менеджменту та агробізнесу ХНАУ ім.В.В. Докучаєва.
У травні 2013 року захистила докторську дисертацію на тему: "Економічне регулювання земельних відносин в аграрному секторі: теорія, методологія, практика" за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством. Науковий консультант: д.е.н., професор Ульянченко О.В.

За темою дослідження було опубліковано більше 40 наукових праць, основні з них: «Орендні відносини як невід’ємна складова земельної реформи в Україні», «Кооператив як перспективна форма господарювання», «Наслідки ринкових трансформацій і доцільність функціонування крупних сільськогосподарських підприємств», «Особливості приватного землекористування в Україні», «Оцінка екологічного стану земель сільськогосподарського призначення».
З липня 2013 року і по теперішній час - професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва.

Останні публікації:
1. Кошкалда І.В. Земельні відносини в аграрному секторі економіки України: [монографія] / І.В. Кошкалда / Харк. нац. аграр.ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х.: Гриф, 2012. - 352 с.
2. Кошкалда І.В. Податок на землю як інструмент рентних відносин / І.В. Кошкалда // Регіональна бізнес-економіка та управління. - Вінниця, 2012. - Вип. 1 (33). - С. 48-56.
3. Кошкалда І.В. Нові підходи до визначення економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення / Т.О. Грінченко, І.В. Кошкалда, Б.В. Роман // Вісник аграрної науки. - 2012. - № 4. - С. 67-71.
4. Кошкалда І.В. Визначення методологічних засад при регулюванні земельних відносин / І.В. Кошкалда // Вісник ХНАУ. Серія "Економічні науки". - Х., 2012. - № 6. - С. 48-52.
5. Кошкалда І.В. Обгрунтування розміру землекористування сільськогосподарських підприємств / І.В. Кошкалда // АгроСвіт. - № 10. - 2012. - С. 19-25.
6. Кошкалда И.В. Перспективы развития аграрного сектора Украины / А.В. Ульянченко, И.В. Кошкалда // АПК: экономика, управление. - 2012. - № 9. - С. 89-94.
7. Кошкалда І.В. Рентний фактор в системі орендних відносин / І.В. Кошкалда // АгроСвіт. - 2011. - № 24. - С. 20-25.