Агарков Антон Олександрович

К.е.н., старший викладач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва.

 


Тема дисертаційної роботи: "Інформаційно - консультаційне забезпечення в системі управління сільськогосподарськими підприємствами" (захищена - 2010 р); науковий керівник: д-р.екон.наук, професор Ульянченко О.В.
Розглянув особливості формування і розвитку інформаційно-консультаційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах та її значення в прийнятті ефективних управлінських рішень керівниками та спеціалістами. Проаналізував сучасний рівень інформаційно-консультаційного забезпечення системи управління сільськогосподарських підприємств, здійснив експертну оцінку сфери інформаційно-консультаційного обслуговування підприємств, а також обгрунтував використання методу маржинального аналізу як сучасного інструменту здійснення інформаційно-консультаційної діяльності. Обгрунтував концептуальні підходи подальшого розвитку регіональної системи інформаційно-консультаційного забезпечення сільськогосподарських підприємств, запропонував модель ціноутворення на агроконсалтингові послуги та альтернативні методи консультування на основі системи підтримки прийняття рішень (СППР).
Останні публікації:
1. Агарков А.О. інформаційно-консультаційна діяльність в системі управління сільськогосподарськими підприємствами/ А.о.Агарков// Вісн. Білоцерк.держ.аграр.ун-ту:зб.наук.пр.- Біла Церква, 2009. - Вип.63.- С.100-104.
2. Агарков А.О. Моделювання вартісної оцінки консалтингових послуг підприємствами АПК/ А.о.Агарков, А.В.Сєріков// Економіка АПК. - 2008. -№9.- С.108-116.
3. Агарков А.О. інформаційно-консультаційне забезпечення сільськогосподарських підприємств Харківського регіону/ А.о.Агарков// Вісн. ХНАУ. - 2009.- №14.- С.294-300.