Гуторова Ірина Володимирівна

К.е.н., викладач кафедри економіки підприємства Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва.

 


Тема дисертаційної роботи: "Формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств" (захищена - 2010 р); науковий керівник: д-р.екон.наук, професор Ульянченко О.В.
Систематизувала чинники, що формують конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств. Проаналізувала методичні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Розкрила сучасний стан і тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств Харківської області, визначила рівень їх конкурентоспроможності. Проаналізувала динаміку зміни конкурентоспроможності основних видів сільськогосподарської продукції та визначила фактори, що впливають на її рівень. Обгрунтувала основні напрями підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.
Останні публікації:
1. Гуторова І.В. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в контексті поліпшення їх ресурсозабезпеченості/ І.В.Гуторова// Вісн.ХНТУСГ.Сер."Економічні науки".- Х.:ХНТУСГ, 2010. - Вип.97.- С.58-66.
2. Гуторова І.В. Використання рейтингових оцінок для аналізу конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств/ І.В.Гуторова// Вісн.СНАУ.Сер."Економіка та менеджмент". - 2010. -№6/1(41).- С.80-85.
3. Гуторова І.В. Вплив державної підтримки на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств/ І.В.Гуторова// Інноваційна економіка. - 2010.- №2[16]. - С.263-269.