Єфремова (Ломовських) Наталя Олександрівна

К.е.н., старший викладач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва.

 


Тема дисертаційної роботи: "Управління використанням трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах" (захищена - 2010 р); науковий керівник: д-р.екон.наук, професор Ульянченко О.В.
Провела комплексне дослідження впливу чинників маркетингового макросередовища (а саме економічних, демографічних, політико-правових, соцально-культурних, науково-технологічних ситуацій на ринку праці) на ефективність використання сільськогосподарськими підприємствами трудових ресурсів, визначила вплив різних чинників виробництва на оплату праці в сільськогосподарських підприємствах при виробництві продукції. Запропонувала шляхи удосконалення використання трудових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами на маркетингових засадах.
Останні публікації:
1. Ломовських Н.О. Оцінка впливу науково-технологічного чинника на використання трудового потенціалу сільськогосподарськими підприємствами/ Н.О. Ломовських// Вісн. ХНТУСГ. - 2009. - С.238-245.
2. Ломовських Н.О. Вплив соціально-культурних чинників макросередовища на ефективність використання трудових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами/ Н.О. Ломовських// наук.зб.праць. - Вип.17, т.3/ За ред.М.І.Бахмата. - Кам'янець-Подільський, 2009. - С.389-392.
3. Ломовських Н.О. Діагностика сучасної демографічної ситуації в Україні як основи формування трудового потенціалу/ Н.О. Ломовських// Вісн. ХНАУ. - 2009.- №10.- С.181-186.