Нагорнова Світлана Сергіївна

К.е.н.

 


Тема дисертаційної роботи: "Формування системи маркетингу в сільськогосподарських підприємствах" (захищена - 2008 р.); науковий керівник: д-р.екон.наук, професор Ульянченко О.В.
Розробила методичні підходи до оцінки ефективності системи сільськогосподарського маркетингу з урахуванням його якісних характеристик. Обгрунтувала систему збуту сільськогосподарської продукції згідно зі строками і умовами її зберігання та з урахуванням прогнозованого коливання цін. Визначила основні напрями взаємодії сільськогосподарських підприємств з організаціями інфраструктури ринку, що надають маркетингові послуги.
Найважливіші публікації:
1. Нагорнова С.С. Формування системи маркетингу АПК/ С.С.Нагорнова// Вісн.ХНАУ.-  2007. - №9.- С.202-207.
2. Нагорнова С.С. Формування системи аграрного маркетингу в сучасних умовах/ С.С.Нагорнова// Вісн.ХНТУСГ. - 2007. -№56.- С.187-192.