Олійник Іван Олександрович

К.е.н., старший викладач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва.

 


Тема дисертаційної роботи: "Управління формуванням галузевої структури сільськогосподарських підприємств" (захищена - 2009 р); науковий керівник: д-р.екон.наук, професор Ульянченко О.В.
Встановив можливі напрями впливу поглиблення спеціалізації і диверсифікації сільськогосподарського виробництва на рівень його ризикованості. Визначив тенденції змін галузевої структури в сільськогосподарських підприємствах та вплив цих змін на потреби в залученні банківських кредитів, динаміку показників продуктивності праці, розміри витрат на енергоносії. Обгрунтував концепцію і розробив економіко-математичну модель управління формуванням галузевої структури сільськогосподарських підприємств. Виявив можливості підвищення прибутковості сільськогосподарського виробництва та його інтенсивності.
Найважливіші публікації:
1. Олійник І.О. Продуктивність праці та структурні зміни в сільському господарстві/ Т.І.Олійник, І.О.Олійник// Економіка АПК.-  2006. - №4.- С.122-127.
2. Олійник І.О. Методичні проблеми визначення беззбиткового обсягу виробництва сільськогосподарської продукції/ О.В.Олійник, І.О.Олійник// Економіка АПК. - 2008. -№2.- С.61-68.
3. Олійник І.О. Оптимізація галузевої структури-важливий фактор підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах/ І.О.Олійник// Вісн. ХНАУ. - 2008.-  С.274-285.