Черкашин Дмитро Костянтинович

к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва

 


Тема дисертації "Обгрунтування економічної сталості розвитку сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах" (захищена - 2004 р.); науковий керівник: д-р.екон.наук, професор Ульянченко О.В.
Запропонував шляхи вдосконалення методики формування комплексу організаційно-економічних заходів щодо забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм в умовах ринкових перетворень на селі. Розробив методику забезпечення економічної сталості розвитку сільскогосподарських підприємств шляхом розробки та використання економіко-математичної моделі оптимізації кредитних ліній підприємств. Доповнив методику використання сільськогосподарськими підприємствами власних фінансових засобів та їх раціонального формування з подальшим структурним перерозподілом.
У 2009 році було затверджено тему докторської дисертації «Економіко-правовий механізм забезпечення продовольчої безпеки регіону»; науковий консультант: д.е.н., професор Ульянченко О.В..
У теперішній час займається аналізом існуючих концепцій та наукових поглядів як на теоретичні питання продовольчої безпеки, у тому числі і з’ясування законодавчого закріплення цієї економічної категорії, так і на способи і механізми її забезпечення; аналізом рівня продовольчої безпеки та рівня розвитку АПК держави та регіону;визначенням медично-обґрунтованих показників споживання населенням продуктів харчування, аналізом природно-ресурсного, науково-технічного, виробничого та соціального потенціалів регіону у забезпеченні продовольчої безпеки, держави та глобальної продовольчої безпеки;
напрацюванням механізмів забезпечення продовольчої безпеки за рахунок підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва шляхом упровадження дійової системи державної підтримки; напрацюванням пропозицій щодо забезпечення продовольчої безпеки за рахунок удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері АПК.
Найбільш важливі публікації:
1. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Підприємницьке право»/ХНАУ.-Харків.-2008.-393 с.
2. Практикум з навчальної дисципліни «Підприємницьке право»/ ХНАУ.-Харків.-2008.-197 с.
3. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Правознавство»/ ХНАУ.-Харків.-2008.-485 с.
4. Практикум з навчальної дисципліни «Правознавство»/ ХНАУ.-Харків.-2008.-154 с.
5. Практикум з навчальної дисципліни «Зобов’язальне право»/ ХНАУ.-Харків.-2008.-85с.
6. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Зобов’язальне право»/ ХНАУ.-Харків.-2008.-247 с.
7. Практикум з навчальної дисципліни «Підприємницьке право»/ ХНАУ.-Харків.-2009.-250 с.
8. Навчальний посібник «Підприємницьке право»/ ХНАУ.-Харків.-2010.-525 с.