Александрова Антоніна Іванівна

к.е.н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва.

 


Тема дисертаційної роботи: "Підвищення економічної ефективності функціонування селянських (фермерських) господарств" (захищено - 2002 р.); науковий керівник: д-р.екон.наук, професор Ульянченко О.В.
Запропонувала шляхи підвищення ефективності функціонування селянських (фермерських) господарств і виходу аграрного сектора з кризи, зокрема шляхи оптимізації галузевої структури, кооперування фермерських господарств у кооперативи різних типів, створення фермерських асоціацій. Запропонувала удосконалену методику обгрунтування раціональних розмірів та оптимальної галузевої структури селянських (фермерських) господарств. Визначила особливості та перспективи розвитку селянських (фермерських) господарств на післяреформаційному етапі. Виявила концептуальні ознаки розвитку фермерського сектора на основі міжфермерської кооперації.
Останні публікації:
1. Фермерські господарства: реалії і перспективи розвитку/ Вісник ХНАУ №9, 2009.
2. Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності молочних продуктів/ Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького, 2009.
3. Економетрика: Лекції/ Ярова В.В., Александрова А.І./ За заг.ред.В.В.Ярової/ Харк.нац.аграр.ун-т ім.В.В.Докучаєва. - Х., 2010. - 124 с.