Пасемко (Лактіонова) Галина Павлівна

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва.

 


У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Ефективність використання землі в ринкових умовах господарювання»; науковий керівник: д-р.екон.наук, професор Ульянченко О.В.
Є автором підручників з Міжнародної економіки, Історії економіки та економічної думки, Макроекономічної політики та аналізу її ефективності, Економічної теорії, Политической экономии.
Має понад 100 наукових публікацій.
Нині -  докторант, працює над темою «Державне регулювання аграрних відносин».
Активний учасник громадського життя університету: куратор, член методичної комісії, учений секретар ННІ агробізнесу, член ученої ради університету.