Краснощок Світлана Олександрівна

к.е.н., завідувач кафедри економіки та підприємництва Донецького Університету економіки та права

 


фахівець в галузі економіки сільського господарства і АПК.
У вересні 2001 року успішно захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – «Економіка сільського господарства і АПК» з теми: «Економічна ефективність використання виробничих ресурсів в умовах ринкового механізму господарювання (на матеріалах сільськогосподарських підприємств Донецької області)»; науковий керівник: д-р.екон.наук, професор Ульянченко О.В.
Наукова новизна полягала у комплексному дослідженні теоретичних, методичних і практичних аспектів раціонального формування та ефективного використання виробничих ресурсів сільського господарства Донецької області в умовах реформування аграрного сектора економіки України.
С.О.Краснощок є автором наукових праць «Шляхи реструктуризації сільськогосподарських підприємств», «Основні напрямки перспективного розвитку сільськогосподарських формувань», «Вплив ресурсозабезпеченості на госпрозрахункову діяльність сільськогосподарських підприємств», «Порівняльна оцінка ефективності різних форм господарювання в Донецькій області» та ін.