Роганіна Валентина Єгорівна

К.е.н., доцент кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва.

Тема дисертаційної роботи: "Підвищення ефективності виробництва овочів у сільськогосподарських підприємствах" (захищена - 2011 р).
Визначила основні параметри розвитку овочівництва на регіональному рівні (урожайність, площа і валовий збір овочів, баланс виробництва і споживання овочів), виходячи із демографічного, фізіологічного та економічного критеріїв, а також із урахування інновацій в овочевій галузі. Узагальнила теоретичні, методичні і практичні підходи щодо підвищення ефективності виробництва овочів закритого і відкритого грунту в сільськогосподарських підприємствах. Запропонувала ввести у практику оцінки роботи тепличних підприємств новий економічний показник ефективності виробництва овочів закритого грунту - окупність енергетичних витрат. Дослідила рівень концентрації виробництва продукції овочівництва і обгрунтувала перспективи і напрями активізації інноваційної діяльності у галузі.
Останні публікації:
1. Роганіна В.Є. Тенденції розвитку виробництва овочів / В.Є. Роганіна// Вісн.ХНАУ.Сер."Економіка АПК і природокористування".- 2009. - №5.- С.174-180.
2. Роганіна В.Є. Економічна ефективність виробництва овочів у господарствах Харківської області/ В.Є. Роганіна// Вісн.СНАУ.Сер."Економіка та менеджмент". - 2009. -Вип.12(38).- С.56-60.
3. Роганіна В.Є. Розміщення і ефективність виробництва овочів закритого грунту в Харківській області/ В.Є. Роганіна, О.В. Ульянченко, Ю.Ю.Черненко// Вісн.ХНАУ. Сер. "Економічні науки". - 2010.- №6. - С.3-10.