Гуторов Андрій Олександрович

к.е.н.

Тема дисертаційної роботи: "Формування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств" (захищена - 2011 р.). Науковий керівник: д.е.н., професор Ульянченко О.В.
Узагальнив принципи, критерії, наукові підходи та методи визначення раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств. Проаналізував світовий досвід спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва. Розкрив сучасний стан і тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств України й Харківської області. Дослідив вплив спеціалізації, концентрації та інтеграції на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств, визначив їх раціональні межі. Обгрунтував раціональні розміри сільськогосподарських підприємств різних типів спеціалізації, визначив основні економічні принципи побудови і закономірності розвитку вертикально інтегрованих структур у АПК, запропонував схеми організації агропромислового виробництва регіону на кооперативних і кластерних засадах.
Останні публікації:
1. Гуторов А.О. Агрохолдинги як ефективна форма концентрації сільськогосподарського виробництва / А.О. Гуторов // Економіка АПК. - 2011. - № 3. - С. 102-107.
2. Гуторов А.А. Применение стохастичного предельного анализа для оптимизации размеров сельскохозяйственных предприятий / А.В. Ульянченко, А.А. Гуторов // Экономическое возрождение России. – Санкт-Петербург. – 2012. - № 4 (34). – С. 70-78.
3. Гуторов А.О. Економічне обгрунтування раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств: теорія та практика / А.О. Гуторов. - Харків: "Міськдрук". - 2012. - 377 с.: табл., рис.