Євдокімова Марина Олександрівна

к.е.н., викладач кафедри фінансів Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва

Тема дисертаційної роботи: "Напрями підвищення ефективності виробничо-фінансової діяьності сільськогосподарських підприємств" (захищена - 2011 р.). Науковий керівник: д.е.н., професор Ульянченко O.В.
Проаналізувала методичні підходи до оцінки ефективності виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств. Удосконалила концептуальні підходи до системи управління ефективністю виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств шляхом доповнення їх методами оперативної діагностики, неперервного моніторингу реалізації та процедурами корегування управлінських рішень. Розробила науково-методичне забезпечення аналізу виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств, яке грунтується на адаптації для сільськогосподарських підприємств методики Balanced Scorecard.
Останні публікації:
1. Євдокімова М.О. Динаміка фінансових результатів сільського господарства Харківської області / М.О. Євдокмова // Зб. наук. праць Таврійськ. держ. агротехнол. ун-ту. Сер. "Екон. науки". - Мелітополь, 2010. - № 3 (11). - С. 205-210.
2. Євдокімова М.О. Факторний аналіз фінансових результатів сільського господарства Харківської області / М.О. Євдокімова // Вісн. ХНАУ. Сер. "Екон. науки". - 2010. - № 10.- С.211-218.
3. Євдокімова М.О. Формування системи управління ефективністю виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств / М.О. Євдокімова // Вісн. ХНАУ. Сер. "Екон. науки". - 2011. - № 5.- С.256-261.