Бухало Олена Василівна

к.е.н., викладач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва

Тема дисертаційної роботи: "Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах" (захищена - 2013 р.). Науковий керівник: д.е.н., професор Ульянченко О.В.
Розкрила сутність земельних відносин та організаційно-економічні умови використання земельних ресурсів. Проаналізувала сучасний стан та визначила економічну ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах України та досліджуваного регіону. Запропонувала методичні підходи до розробки стратегії ефективного використання земельних ресурсів на основі оптимізаційних моделей, застосування сучасних технологій у рослинництві, удосконалення нормативно-грошової оцінки земель, упровадження системи органічного землеробства.
Останні публікації:
1. Бухало О.В. Організація ефективного землекористування в сільськогосподарських підприємствах: [монографія] / О.В. Бухало. - Харків: ТОВ "ЕДЕНА", 2012. - 417 с.
2. Безус Р.М. Еколого-економічні аспекти розвитку органічного агровиробництва / Р.М. Безус, О.В. Бухало // Агросвіт. - 2012. -№ 8.- С.27-29.
3. Бухало Е.В. Эффективность использования земельных ресурсов и пути ее повышения в условиях органического земледелия / Е.В. Бухало // Молодой ученый. - Чита, 2012. - № 12 (47). - С.180-183.