Суска Анастасія Анатоліївна

к.е.н.

Тема дисертаційної роботи: "Управління формуванням конкурентного потенціалу підприємств лісового господарства" (захищена - 2013 р.). Науковий керівник: д.е.н., професор Ульянченко О.В.

 

Розвинула поняття конкурентного потенціалу щодо його стратегічного складника, визначила: ієрархічну позицію конкурентного потенціалу в системі категорій конкуренції, комплексність і системність конкурентного потенціалу як об'єкта управління. З урахуванням здобутих результатів дослідила стан конкурентного потенціалу підприємств лісової галузі Харківської області, запропонувала модель розробки стратегій конкурентного потенціалу, удосконалила методичні підходи до діагностики конкурентного потенціалу та оцінки ефективності реалізації конкурентних стратегій.

Останні публікації:

1. Суска А.А. Методичні підходи до оцінки ефективності реалізації стратегій формування, збереження та розвитку конкурентного потенціалу підприємства лісового господарства / А.А. Суска // Вісник ХПІ Сер. "Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства". - Х.: НТУ "ХПІ", 2012. - № 56 (962).- С. 167-175.

2. Управління формуванням і реалізацією конкурентного потенціалу підприємств лісового господарства / розроб. А.А. Суска, за ред. О.В. Ульянченка. - Х.: ХНАУ, 2013. - 24 с.

3. Суска А.А. Конкурентный потенциал как категория конкуренции и объект управления / А.А. Суска // Молодой ученый. - Чита, 2012. - № 12 (47). - С. 277-279.